NASZA FIRMA

wykonuje kompleksowe instalacje na każdego rodzaju obiekcie. Dodatkowo, wykwalifikowani pracownicy doradzają klientom począwszy od fazy planowania
i projektowania. Na tym etapie ustalane są wszelkie szczegóły techniczne, a w razie potrzeby przeprowadzane są konsultacje na miejscu realizacji inwestycji. Działania te mają na celu dobór optymalnego zestawu składników dla danego systemu fotowoltaicznego oraz zapewnienie najwyższej jakości i efektywności wykonywanej instalacji.

Z usług doradczych mogą skorzystać nie tylko potencjalni inwestorzy, ale również instalatorzy systemów fotowoltaicznych (w ramach podpisanej z nami umowy
o współpracy).