Czym jest mikroinstalacja?

Instalacja wykorzystująca odnawialne źródło energii – to właśnie mikroinstalacja. W naszej ofercie dostępny jest zaawansowany system, który pozwala na wykorzystywanie działania słońca do produkcji energii elektrycznej. Inwestycja jest dofinansowywana, co pozwala na znaczne oszczędności finansowe oraz zwrot kosztów po zaledwie kilku latach.

Do pozyskiwania energii ze słońca wykorzystywane są panele fotowoltaiczne zbudowane z materiałów półprzewodnikowych. Najczęściej wykorzystywanym  jest krzem.

Zasada pozyskiwania energii ze słońca jest taka sama dla wszystkich trzech rodzajów paneli. Wewnątrz krzemowej płytki istnieje pole elektryczne, nazywane baterią potencjału, które ma postać złącza positive-negative (p-n). Promienie słoneczne, które padają na ogniwo fotowoltaiczne, wybijają elektrony ze struktury atomów krzemu, dzięki czemu powstają pary nośników o przeciwnych ładunkach (wybity elektron ma ładunek ujemny, a powstała po jego wybiciu luka jest naładowana dodatnio). Pole elektryczne istniejące na złączu p-n rozdziela przeciwne ładunki tworząc napięcie. Uzyskiwany w ten sposób prąd, jest prądem stałym, który za pomocą inwertera jest przekształcany w prąd zmienny o parametrach dopasowanych do wymogów sieci publicznej. Dzięki temu, że prąd płynący z inwertera ma znacznie większą częstotliwość, niż ten płynący z elektrowni, jest wykorzystywany w pierwszej kolejności, a jego nadmiar odprowadzany do elektrowni za pośrednictwem licznika dwukierunkowego. W przypadku wystąpienia niedoboru prądu wytworzonego przez panele fotowoltaiczne jest on zaspokajany prądem z sieci.

Panel fotowoltaiczny

Aby dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej, należy przeanalizować kilka czynników. Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną w rzeczywistym czasie jest trudne ze względu na bardzo zróżnicowane profile konsumpcji polskich gospodarstw domowych. Poza tym dzienny profil zapotrzebowania na energię elektryczną zależy również od pory roku.

W miesiącach letnich zużycie energii elektrycznej zazwyczaj jest najwyższe w godzinach 10:00–13:00 i 21:00–22:00. W okresie  zimowym największe zapotrzebowanie na prąd obserwujemy natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych, miedzy  17:00–22:00.

Przy tym, szczególnie zimą okresy największego zapotrzebowania na energię elektryczną nie pokrywają się z czasem, w którym panele są najbardziej efektywne. Jeśli założymy budowę instalacji, która pokryje zapotrzebowanie na energię w miesiącach zimowych, latem będziemy produkować ogromne nadwyżki. Nie jest to sytuacja korzystna dla prosumenta, który poniesie wyższe koszty budowy instalacji, a nie otrzyma żadnych korzyści finansowych za przekazaną do zakładu energetycznego nadwyżkę energii. Aby dobrać optymalną wielkość instalacji, należy wziąć pod uwagę dotychczasowe roczne zużycie energii. Możemy je oszacować na podstawie rachunków za prąd.

Ważną kwestią jest także dzienne zapotrzebowanie na prąd. Szacuje się, że łączna moc wszystkich standardowych, elektrycznych urządzeń domowych (bez ogrzewania oczywiście) może przekroczyć 30kW. Zbudowanie mikroinstalacji, która będzie wytwarzać tyle prądu, z pewnością zajęłoby bardzo dużo miejsca, a w wielu przypadkach nie byłoby w ogóle możliwe. Jak się okazuje, nie byłoby także potrzebne, ponieważ niezwykle rzadko zdarza się, że wszystkie te urządzenia pracują jednocześnie. Zaleca się zatem, aby moc szczytowa systemu dla domu jednorodzinnego nie przekraczała 5kW. Ostateczna decyzja o wielkości instalacji podejmowana jest jednak na podstawie analizy indywidualnego zapotrzebowania na energię elektryczną inwestora.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna dla domu
  • Soleo blue 1,0kw / oszczędność – 601,4 zł

   SOLEO BLUE 1,0kW
   Moduł RF 250W – 4 szt.
   Inwerter Omniksol 1.0k TL
   Monitoring ON-LINE
   Produkcja – 970 kWh
   Oszczędność – 601,4 zł

  • Soleo blue 2,0kw / oszczędność – 1209 zł

   Soleo Blue 2kWSOLEO BLUE 2,0kW
   Moduł RF 250W – 8 szt.
   Inwerter Omniksol 2.0k TL
   Monitoring ON-LINE
   Produkcja – 1950 kWh
   Oszczędność – 1209 zł

  • Soleo blue 4,0kw / oszczędność – 2424,2 zł

   Soleo Blue 4kWSOLEO BLUE 4,0kW
   Moduł RF 250W – 16 szt.
   Inwerter Omniksol 4.0k TL
   Monitoring ON-LINE
   Produkcja – 3910 kWh
   Oszczędność – 2424,2 zł

  • Soleo blue 1,5kw / oszczędność – 905,2 zł

   Zestaw Soleo Blue 1.5 kWSOLEO BLUE 1,5kW
   Moduł RF 250W – 6 szt.
   Inwerter Omniksol 1.5k TL
   Monitoring ON-LINE
   Produkcja – 1460 kWh
   Oszczędność – 905,2 zł

   WIĘCEJ INFORMACJI

  • soleo blue 3,0kw / oszczędność – 1798 zł

   Soleo Blue 3kWSOLEO BLUE 3,0kW
   Moduł RF 250W – 12 szt.
   Inwerter Omniksol 3.0k TL
   Monitoring ON-LINE
   Produkcja – 2900 kWh
   Oszczędność – 1798 zł

  • soleo blue 4,5kw / oszczędność – 2728 zł

   Soleo Blue 4,5 kWSOLEO BLUE 4,5kW
   Moduł RF 250W – 18 szt.
   Inwerter Omniksol 4.0k TL
   Monitoring ON-LINE
   Produkcja – 4400 kWh
   Oszczędność – 2728 zł