MOC GENEROWANA PRZEZ MODUŁY

fotowoltaiczne tej samej klasy (np. 250Wp) może być różna w takich samych warunkach pogodowych i zależna od tego w jakim punkcie charakterystyki prądowo-napięciowej pracuje – innymi słowy, na jakich pracuje parametrach napięcia i prądu. Nad doborem optymalnych wartości napięcia i natężenia prądu, dla których moc produkowana przez moduł jest najwyższa, czuwa tzw. MPP Tracker, w który zwykle jest wyposażony falownik.
W tradycyjnych systemach do jednego falownika podłączony jest łańcuch składający się z wielu modułów, dla których falownik dobiera jeden wspólny punkt pracy. Jednak każdy z modułów potrzebuje nieco innych parametrów. Przez to niektóre z modułów pracują na zbyt niskim napięciu, inne znów na zbyt wysokim, co skutkuje niepełnym wykorzystaniem potencjalnej mocy większości modułów. Zjawisko to przedstawia poniższa ilustracja.

PUNKT MAKSYMALNEJ MOCY

Optymizery mocy podłączone do każdego modułu dobierają punkt maksymalnej mocy indywidualnie dla niego, dzięki czemu każdy panel fotowoltaiczny w instalacji pracuje na pełnej wydajności. Optymizery znacznie redukują również straty związane z częściowym zacienieniem instalacji. W przypadku tradycyjnych systemów, nawet zacienienie jednego modułu znacznie obniża produktywność instalacji. Cały system pracuje z taką wydajnością, jak jego najsłabszy element. Dzięki zastosowaniu optymizerów mocy firmy SolarEdge, spadek wydajności dotyczy jedynie zacienionych modułów, natomiast pozostała część systemu pracuje na 100% swoich możliwości. Więcej informacji na ten temat znajduje
się w dziale Elastyczne projektowanie.