Projektowanie bez granic

W tradycyjnych rozwiązaniach częściowe zacienienie instalacji skutkuje obniżeniem wydajności wszystkich, nawet nie zacienionych paneli fotowoltaicznych, o czym napisano w dziale Indywidualne śledzenie maksymalnego punktu pracy. Z tego względu wszystkie moduły powinny pracować w jednakowych warunkach nasłonecznienia. Może to skutkować ograniczeniami w rozplanowaniu rozłożenia paneli na dachu. Wszystkie panele powinny być zwrócone w tą samą stronę, a w miejscach, które mogą być narażone na większe zacienienie (np. w okolicach jaskółek, kominów) nie wolno montować modułów. Często skutkuje to niepełnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni dachu.

projektowanie bez granic

Dzięki optymizerom mocy każdy moduł pracuje niezależnie od innych modułów, dlatego możliwe jest swobodne rozmieszczenie paneli słonecznych bez obawy
o spadek produktywności instalacji w przypadku zacienienia jednego z nich. Można więc śmiało montować panele na dachach bogato wyposażonych w zabudowania takie jak kominy. Optymizery mocy umożliwiają również instalację modułów na dachach o różnej orientacji (np. jednocześnie na dachu zwróconym na wschód i zachód) bez konieczności zastosowania dodatkowego falownika, co zapewnia dużą wygodę
i obniża koszty inwestycyjne. Zastosowanie tej technologii umożliwia również połączenie łańcuchów modułów o różnych długościach oraz złożonych z różnych modułów, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Wszystko to zapewnia duże możliwości projektowania systemów fotowoltaicznych.