Dlaczego SolarEdge?

Optymizery mocy dobierają MPP osobno dla każdego modułu PV, dzięki temu moc systemu może być zwiększona nawet o 25%.– Efekt „mismatch” zostaje całkowicie wyeliminowany.
– Zastosowanie optymizerów redukuje również straty związane z częściowym zacienieniem instalacji, ponieważ spadek produktywności dotyczy jedynie zacienionego modułu, natomiast pozostała część instalacji pracuje na 100% swoich możliwości.
– Każdy panel fotowoltaiczny nawet tej samej klasy i w ramach jednej serii odznacza się dodatnią tolerancją mocy (0/+5%). Oznacza to, że panel może mieć do 5% więcej mocy niż moc nominalna. Zastosowanie optymizerów SolarEdge pozwala na wykorzystanie dodatniej tolerancji mocy modułów, tym samym zwiększenie wydajności całej instalacji.
– Różnice mocy nowych paneli fotowoltaicznych w tej samej klasie mogą wynosić nawet do 5W. W związku z tym panele będą się też różnie starzeć. W tradycyjnych rozwiązaniach, wszystkie moduły  w systemie, w związku z tym, że są połączone w szereg, pracują jak ten najsłabszy. Wiążą się z tym duże straty wydajności instalacji PV. Natomiast technologia SolarEdge umożliwia indywidualną pracę każdego modułu niezależnie od pozostałych.

Pełna swoboda w projektowaniu systemów, efektywne wykorzystanie powierzchni dachu, bez względu na orientację, nachylenie lub rodzaj modułu. Pokrycie panelami większej powierzchni dachu jest atrakcyjne nie tylko ze względów estetycznych, ale oznacza także uzyskanie większej mocy. Możliwość instalacji również na gruncie.

Bezpieczeństwo spełniające najwyższe standardy zapewnione przez system SafeDC, w przypadku awarii, odłączenia systemu od sieci lub odłączenia falownika, napięcie DC na modułach i przewodach zostaje obniżone do bezpiecznego poziomu (1V na każdym module).

 

Bezpłatny dostęp do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej poprzez przeglądarkę internetową, aplikację na telefon lub inne urządzenia mobilne generuje korzyści zarówno dla klienta jak i firmy instalatorskiej. Monitoring wyposażony jest w inteligentny system ostrzegania, który natychmiast informuje o ewentualnej awarii wraz ze wskazaniem jej lokalizacji. Przejrzystość pracy systemu dodatkowo zapewnia funkcja odtwarzania video pracy z ostatnich 7 dni. Możliwość śledzenia pracy na poziomie modułu umożliwia efektywne serwisowanie, obniżając koszty związane z diagnozą i konserwacją.

Tradycyjne systemy PV vs SolarEdge?

W tradycyjnych systemach fotowoltaicznych moc potencjalnie możliwa do uzyskania jest pomniejszana o szereg strat energetycznych:

  • Niezgodność modułów (3-5%)
  • Częściowe zacienienie (2-25%)
  • Podpięcie/przepięcie (0-15%)
  • Dynamiczne straty MPPT (3-10%)

Rozwiązanie SolarEdge pozwala wyeliminować wszystkie powyższe straty, dostarczając do 25% więcej energii.

Technologia Independent Optimization (IndOP) umożliwia pracę optymizerów mocy z falownikami innych producentów bez konieczności wykorzystania dodatkowych interfejsów hardwarowych. Same optymizery mogą być wbudowane w moduły przez ich producentów lub przyłączone do standardowych modułów przez instalatorów.

CO OFERUJE SOLAREDGE?

KARTY KATALOGOWE PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW SOLAREDGE (RAR)