Ten rodzaj instalacji fotowoltaicznej dostarcza całą wytworzoną przez siebie energie elektryczną do sieci energetycznej.
Od miejsca montażu, przepisów i możliwości finansowych zależy wielkość instalacji. Najczęściej w zastosowania domowych do montażu instalacji wykorzystuje się dach lub fasadę budynku. Instalacje na domach prywatnych mają średni moc zainstalowaną od 2 kWp do 8 kWp. Ilość miejsca potrzebna do zainstalowania małej elektrowni słonecznej ( mikroinstalacji OZE) uzależniona jest również od technologii w jakiej produkowane są moduły fotowoltaniczne. Można przyjąć, iż dla paneli opartych o technologie krzemowe dla zainstalowania 1 kW potrzebne jest ok. 8m2 .

Kliknij obrazek aby zobaczyć jak system PV współpracuje z siecią:

System taki składa się z :

 1. paneli fotowoltaicznych – paneli PV (zwanych również bateriami słonecznymi)
 2. systemu mocowania paneli PV do dachu
 3. inwertera DC / AC (to urządzenie, które zamienia prąd produkowany w panelach na prąd, który może być wykorzystywany w domach lub przesyłany do sieci elektrycznej
 4. zabezpieczeń ( urządzeń automatycznie wyłączających instalacje w przypadku niesprawności sieci )
 5. okablowania (różnego rodzaju złączki i konektory odpowiedniej jakości)
 6. inteligentnego licznika energii (urządzenie, które mierzy ile energi (kWh) system PV oddaje do sieci)

Niepodłączone do sieci Off-Grid

To instalacje fotowoltaiczne, które działają niezależnie od publicznej sieci energetycznej. Energia ze słońca jest zamieniana na prąd elektryczny o stałym napięciu (DC) dzięku modułom fotowoltaicznym. Energia ta jest następnie magazynowana w akumulatorach i może być dostarczana bezpośrednio do urządzeń elektrycznych. Taki rodzaj instalacji jest idealny wszędzie tam, gdzie koszty przyłączenia do sieci są zdyt duże (np: ze względu na odległość od najbliższej linii energetycznej). Przykłady zastosowania systemów off-grid można spotać w domkach letniskowych czy też schroniskach górskich. Systemy fotowoltaiczne to również bezpieczeństwo dostaw energii dla jej odbiorców i użytkowników. Pozwalaja uniezależnić od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz (np: zakładów energetycznych).

System autonomiczny składa się z :

 1. paneli fotowoltaicznych
 2. systemu mocowania paneli PV
 3. regulatorów ładowania
 4. akumulatorów (odpowiednie dobranych do potrzeb użytkowników)
 5. opcjonalnie : inwertera DC / AC
 6. okablowania