To zależy od stanu prawnego. W Polsce wchodzi w życie Ustawa o odnawialnych źródłach energii, dzięki której możliwa będzie nie tylko produkcja energii na własne potrzeby, ale także odsprzedawanie  nadwyżek energii. Właścicielom mikroinstalacji do 40 kW będzie łatwiej, bo nie będą ich obowiązywać pozwolenia na budowę ani koncesje. Nie będzie również potrzeby zakładania własnej działalności gospodarczej. Ustawa gwarantuje także możliwość odsprzedaży energii za wyższą cenę tym wszystkim, którzy  zainstalują  elektrownie słoneczne jeszcze w pierwszym okresie. Taryfa gwarantowana obowiązywać będzie przez 15 lat od momentu montażu instalacji.