Ilość wymaganej powierzchni zależy od wielkości mikroinstalacji, a dokładnie od ilości paneli. W ofercie Soleo PV znajduje się kilka rodzajów paneli o różnych mocach (od 250-300 W). Wielkość możliwie najmniejszej instalacji to 2m2 ( instalacja o mocy 0,25 kW). Z kolei system fotowoltaiczny o mocy 40 kW zajmuje ok. 320 m2.

Wyliczając i dobierając wielkość instalacji należy wziąć pod uwagę nie tylko wielkość dachu ale również nasłonecznienie danego miejsca. Ogniwa fotowoltaiczne nie powinny być montowane w miejscach zacienionych ani zacieniać się nawzajem.