Aby mikroinstalacja fotowoltaiczna działała efektywnie, musi być zainstalowana w miejscu o dobrym nasłonecznieniu. Najczęściej baterie słoneczne umieszczane są na dachu budynków. Znaczenie również ma strona montażu, ponieważ najwięcej słońca jest od strony południowej. Jednak nie ma przeciwskazań do umiejscowiania instalacji od strony zachodniej lub wschodniej, gdyż różnica efektywności wynosi zaledwie 10-15 % . Mikroinstalacja może zostać wybudowana na niezacienionym gruncie.