Mikroinstalacja fotowoltaiczna to niewielki system, który pozwala z energii słonecznej generować prąd elektryczny. Na system składają się baterie słoneczne, utworzone z zespołu ogniw fotowoltaicznych, falownik (inwerter DC/AC), okablowanie i inne dodatkowe elementy. Elektrownia słoneczna pozwala na produkcję własnego prądu, dzięki czemu można się zabezpieczyć przez ciągłymi zmianami cen energii z sieci dystrybucyjnej.