Nie. Położenie geograficzne nie ma wpływu na działanie mikroinstalacji, ponieważ poziom nasłonecznienia w Polsce jest podobny we wszystkich regionach.