dofinansowanie do fotowltaiki

Skorzystaj z 30 % dofinansowania na  budowę własnej mikroelektrowni !!

16 października rusza druga edycja programu Prosument. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii z 30% dotacją.

Każdy może zostać Prosumentem !

Będąc w posiadaniu własnej instalacji fotowoltaicznej, która produkuje energię z odnawialnego źródła energii, czyli słońca, stajesz się Prosumentem. Prosument – producent i konsument równocześnie!

Druga edycja bardziej przyjazna dla klienta, niż pierwsza edycja.

 1. Klient sam decyduje co instaluje !
 2. Klient może upoważnić wybranego przez siebie instalatora, który zajmie się przygotowaniem wszystkich formalności za niego a nawet w jego imieniu złoży wniosek o kredyt.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Prosument II:

 1. Do kogo skierowana jest oferta?
  Oferta skierowana jest nie tylko do osób fizycznych, ale także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
 2. Na zakup i montaż jakich źródeł energii udzielane jest wsparcie finansowe?
  W Programie Prosument II jest możliwość pozyskania dofinansowania:
  • mikroinstlację fotowoltaiczną ( instalację PV o mocy do 40 kWp)
  • kolektory słoneczne
  • pompy ciepła
  • mikroelektrownie wiatrowe (do 40 kWe)
  • mikrokogenerację (o mocy do 40 kWe)
   Dopuszcza się również budowę więcej niż jednego odnawialnego źródła energii lub ciepła.
 3. Jaka jest wysokość dofinansowania na konkretne instalacje?
  • 15 % dotacji na urządzenia produkujące ciepło ( kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasę)
   30 % dotacji na urządzenie do produkcji prądu ( fotowoltaikę, mikrokogenerację)
  • 30 % dotacji na urządzenie do produkcji prądu ( fotowoltaikę, mikrokogenerację)
 4. Jakie jest oprocentowanie oraz okres kredytowania?

  Oprocentowanie udzielanego kredytu to zaledwie 1 % w skali roku. Kredyt udzielany jest na 15 lat.
 5. Co potrzebujemy aby móc ubiegać się o kredyt ?
  Aby móc ubiegać się o dofinansowanie do własnej instalacji należy przygotować kilka podstawowych dokumentów.
  • dokument tożsamości
  • zaświadczenie o dochodach
  • wniosek o udzielenie kredytu
  • projekt instalacji wraz z kosztorysem
  • posiadanie rachunku bankowego w BOŚ Szczegółową listę dokumentów potrzebnych do uzyskania dotacji oraz informacje na temat poszczególnych formalności zapraszamy na stronę internetową Banku Ochrony Środowiska. Czytaj więcej
 6. Czy komponenty muszą spełniać jakieś wymagania?
  W trosce o dobrą jakość i wysoką skuteczność wykonywanych instalacji przygotowana została lista wymogów technicznych urządzeń oraz szereg kryteriów, które musi spełnić firma projektująca, dostawca oraz firma instalatorska.
 7. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na zakup instalacji za gotówkę ?
  Niestety nie. Dofinansowanie jest udzielane klientom wspierających się kredytem za zakup urządzeń do produkcji prądu lu ciepła.
 8. Skorzystałem z dofinansowania z Prosument I. Czy mogę dostać kolejne dofinansowanie ?
  Niestety dotacja jest przyznawana tylko tym osobom, które nie skorzystały w swoim budynku podczas pierwszej edycji.