Opłacalność fotowoltaiki w 2023 roku. Czy się opłaca

Nowe przepisy 2023 a opłacalność fotowoltaiki

W 2023 roku opłacalność fotowoltaiki – według prognoz i szacunków – wciąż pozostanie na wysokim poziomie. Obecnie, prosumenckie rozliczenia fotowoltaiki opierają się na nowych przepisach, które wprowadziły tzw. „depozyt prosumencki”. Jest to tzw. net-billing. Wbrew obawom, nowy system nie prowadzi do spadku opłacalności fotowoltaiki. Polega on na wydzieleniu rachunku prosumenta, na którym gromadzone są środki z nadprodukowanej energii. W ciągu roku można je przeznaczyć na zakup prądu lub otrzymać zwrot za niewykorzystaną sumę, do 20% wartości zgromadzonej w danym miesiącu. Przeliczenia sum na depozycie prosumenckim są oparte na rynkowych cenach energii elektrycznej, uwzględniających indeksy z poprzedniego roku. Wzrost cen prądu oznacza również wzrost ceny sprzedaży energii uzyskanej z fotowoltaiki.

Przewidywania rynku dla fotowoltaiki w 2023 roku

Na rynku nieustannie widoczny jest wzrost kosztów energii elektrycznej, co powoduje, że fotowoltaika w 2023 roku nadal będzie doskonałym sposobem na obniżenie rachunków za prąd. Efektywność ta utrzyma się nawet przy rosnących cenach komponentów i instalacji fotowoltaiki.

Wpływ sytuacji gospodarczo-politycznej na rynek fotowoltaiki

Sytuacja gospodarczo-polityczna, taka jak osłabienie polskiej waluty, wojna na Ukrainie, inflacja i problemy logistyczne, powodują wzrost cen instalacji fotowoltaicznych w 2023 roku.

Fotowoltaika 2023 – czy się opłaca?

Tak, to dobry pomysł. Obecnie instalacje hybrydowe o mocy powyżej 3 kW z magazynami energii są szczególnie korzystne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych. Kładziemy nacisk na produkcję i konsumpcję własnej energii, a nie na sprzedaż nadwyżek. To pozwala nam uzyskać większą niezależność od sieci i elastyczność. Zanim omówimy te kwestie szerzej, warto wyjaśnić, dlaczego wciąż istnieją wątpliwości co do opłacalności fotowoltaiki w 2023 roku, pomimo jej stale rosnącej popularności i efektywności.

Prosumenci i net billing – wpływ na opłacalność sprzedaży nadwyżek

Można powiedzieć, że warto inwestować w fotowoltaikę w 2023 roku, ale należy pamiętać o nowych zasadach dotyczących rozliczania prosumentów. Instalacje zamontowane i zgłoszone do zakładu energetycznego do 31.03.2022 roku będą rozliczane na starych zasadach net-meeteringu, ale nowe instalacje będą rozliczane systemem net-billingu, gdzie pieniądze ze sprzedaży nadwyżek energii są gromadzone w portfelu prosumenta na 12 miesięcy. Opłacalność fotowoltaiki w 2023 roku będzie większa, jeśli będzie wykorzystywana i magazynowana większa ilość energii na własne potrzeby. W przypadku nastawiania się na zarobek, ryzyko jest większe, ponieważ ceny na giełdzie są bardzo zmienne i trudne do przewidzenia. Prognozujemy, że Państwo obejmie dopłatami mikroinstalacje do 2 kWp mocy, ale koszt budowy takiej instalacji często nie jest opłacalny i tylko nieliczni użytkownicy skorzystają z tego typu dopłat.

Zapytaj doradcę jaka instalacja sprawdzi się w Twoim domu lub firmie. Kontakt.