Klecza Górna_1 4,16kWp

Warunki otrzymania dofinansowania na budowę elektrowni słonecznej

Proces pozyskania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną jest bardzo długi i skomplikowany. Należy spełnić wiele warunków, więc tylko nielicznym udaje się uzyskać dofinansowanie na inwestycję.

Projekty dzielą się na dwa rodzaje:

  1. Elektrownie słoneczne do 40 kWp.
  2. Instalacje fotowoltaiczne powyżej 40 kWp.

W przypadku dużych instalacji paneli fotowoltaicznych wymagania są znacznie większe niż przy mikroinstalacjach. Aby rozpocząć budowę instalacji inwestor musi posiadać projekt budowlany, pozwolenie na budowę oraz uzyskać m.in. warunki przyłączeniowe. Oczywiste jest również, że wraz z dużą ilością formalności rosną koszty ich przygotowania oraz znacząco się wydłuża się czas montażu instalacji fotowoltaicznej.

Etapy pozyskania dofinansowania:

  1. Spotkanie weryfikacyjne – na tym etapie specjalista udaje się do klienta aby sprawdzić zapotrzebowania i możliwości klienta. Po przeanalizowaniu zużycia energii elektryczne przez klienta, wybraniu miejsca montażu zostaje przygotowana indywidualna oferta na zestaw ogniw fotowoltaicznych.
  2. Zawarcie umowy na wykonanie instalacji – Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie do mikroinstalacji zostaje podpisana umowa realizację inwestycji oraz wniosku o dofinasowanie.
  3. Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz oczekiwanie na pozytywną ocenę wniosku.
  4. Ogłoszenie konkursu ofert – Otwarty konkurs ofert realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przy współpracy samorządu miasta lub gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wykonanie zadań publicznych zapewnia się poprzez zlecanie realizacji ww. zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania. Instalacja zostaje wykonana przez firmę , która spełniła wszystkie wymagania oraz złożyła najkorzystniejszą ofertę.
  5. Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.