Optymizer mocy

Jednym z najczęściej poruszanych tematów przez naszych klientów jest kwestia dofinansowania instalacji fotowoltaicznej. Osoby i przedsiębiorstwa chcące wybudować własną mikroinstalację poszukują wsparcia finansowego dla tej inwestycji.

Chcąc walczyć z zanieczyszczonym powietrzem w wielu miastach  jest możliwość otrzymania nawet do 75 % kosztów na wymianę pieców na piece gazowe. O środki mogą się starać osoby fizyczne ale również spółdzielnie mieszkaniowe. Minusem tego programu jest to że za inwestycje musimy zapłacić sami. Zwrot  środków nastąpi po przedstawieniu rachunków na przeprowadzoną operację. Szczegóły tej promocji przekażą Państwu pracownicy lokalnego urzędu miejskiego.

Natomiast jeśli chodzi o fotowoltaikę to niestety znany wszystkim zainteresowanym program Prosument został wygaszony. Wspierał on zakup i montaż mikroinstalacji OZE , produkujących energię elektryczną i ciepło. Koordynowany był przez  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugi prowadzony przez NGOŚiGW Program Inwestycyjny Infrastruktura i Środowisko dla przedsiębiorstw również zakończył nabór wniosków.

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dysponuje środkami na wsparcie domów jednorodzinnych w energetykę słoneczną. Odpowiedzialność za dofinansowania tego typu została przeniesiona na szczebel regionalny. Chcąc otrzymać informację na temat dotacji na instalację fotowoltaiczną musimy udać się do wojewódzkich oddziałów funduszu oraz urzędów marszałkowskich. Zasady przyznawania dofinansowania są bardzo zróżnicowane więc chcąc otrzymać dotacje należy pytać o szczegóły konkretną jednostkę terytorialną.

Możliwość otrzymania wsparcia mają nie tylko przedsiębiorstwa ale również użytkownicy indywidualni. W związku z obecnymi regulacjami unijnymi dotyczącymi zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, samorządy terytorialne udzielają dotacji na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. Warto jednak zaznaczyć, że tylko nielicznej części osób zostają pozytywnie rozpatrzone wnioski na przyznanie dotacji.

Chcąc skorzystać z dofinansowań musimy pamiętać o tym, że nie mamy wpływu na sprzęt wykorzystywany do budowy tej instalacji. Większość instalacji wykonywanych w ramach dotacji jest montowana przy użyciu najtańszych, najgorszej jakości paneli fotowoltaicznych, o bardzo słabej efektywności.  Dlatego większość inwestorów nie chce korzystać z dotacji.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę na temat regionalnych dofinansowań do elektrowni słonecznych więc mogą Państwu udzielić informacji na ten temat.

Skontaktuj się z naszym specjalistą, który przygotuje ofertę specjalnie dla Ciebie !

Ogniwa fotowoltaiczne dofinansowanie
Czy są dostępne dofinansowania na instalację fotowoltaiczną?