Projektowanie bez granic

W tradycyjnych rozwiązaniach częściowe zacienienie instalacji skutkuje obniżeniem wydajności wszystkich, nawet nie zacienionych paneli fotowoltaicznych, o czym napisano w dziale Indywidualne śledzenie maksymalnego punktu pracy. Z tego względu wszystkie moduły powinny pracować w jednakowych warunkach nasłonecznienia. Może to skutkować ograniczeniami w rozplanowaniu rozłożenia paneli na dachu. Wszystkie panele powinny być zwrócone w tą samą stronę, a w miejscach, które mogą być narażone na większe zacienienie (np. w okolicach jaskółek, kominów) nie wolno montować modułów. Często skutkuje to niepełnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni dachu.

projektowanie-3

 

Dzięki optymizerom mocy każdy moduł pracuje niezależnie od innych modułów, dlatego możliwe jest swobodne rozmieszczenie paneli słonecznych bez obawy o spadek produktywności instalacji w przypadku zacienienia jednego z nich. Można więc śmiało montować panele na dachach bogato wyposażonych w zabudowania takie jak kominy. Optymizery mocy umożliwiają również instalację modułów na dachach o różnej orientacji (np. jednocześnie na dachu zwróconym na wschód i zachód) bez konieczności zastosowania dodatkowego falownika, co zapewnia dużą wygodę i obniża koszty inwestycyjne. Zastosowanie tej technologii umożliwia również połączenie łańcuchów modułów o różnych długościach oraz złożonych z różnych modułów, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Wszystko to zapewnia duże możliwości projektowania systemów fotowoltaicznych.